Διαγωνισμοί

ακίνητα

Η Πειραιώς Real Estate ως σύμβουλος διαχείρισης πωλήσεων,
αναλαμβάνει το συντονισμό των εργασιών και της προετοιμασίας που απαιτείται
για την εκτέλεση ανοικτών ή κλειστών πλειοδοτικών και μειοδοτικών διαγωνισμών.