Η εταιρεία

εταιρεία

Μοιραζόμαστε το όραμά σας

Η Πειραιώς Real Estate είναι η εξειδικευμένη εταιρεία ακίνητης περιουσίας, του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς που διαχειρίζεται και προσθέτει αξία στα ακίνητα της τράπεζας και των τρίτων πελατών της.