εταιρεία

Έργα της Πειραιώς Real Estate

Η ανάληψη ή συμμετοχή της εταιρείας Πειραιώς Real Estate σε μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα ακίνητης περιουσίας της χώρας μας, αποδεικνύει τη δυνατότητα της εταιρείας να αναλαμβάνει και να φέρει εις πέρας έργα μεγάλων διαστάσεων και απαιτήσεων, που προσδίδουν αξία όχι μόνο στους ιδιοκτήτες τους αλλά και στις κοινότητες που τα φιλοξενούν.

Αποδεικνύει επίσης την οργανωτική δυνατότητά της εταιρείας να συνεργάζεται με τρίτους για την επίτευξη σημαντικών εγχειρημάτων, ακόμη κι όταν δεν έχει την αποκλειστική ευθύνη πραγματοποίησης τους.

Αναλαμβάνει ή συμμετέχει σε πληθώρα καινοτόμων και πολύπλοκων έργων, όπως ενδεικτικά, ανάπτυξη γραφείων και οικιστικών συγκροτημάτων, τεχνολογικά πάρκα, αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής.

City Link

Kosmopolis

Limani Center Θεσσαλονίκη

Πλατεία Θεσσαλονίκη

ΟΛΠ