Εταιρική Ταυτότητα

εταιρεία

Ποιοι είμαστε

568196557

Η Πειραιώς Real Estate Α.Ε., αποτελεί τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς που αναλαμβάνει εξολοκλήρου τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής και των πολιτικών της έκθεσης σε Real Estate του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, παρακολούθηση και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας οποιασδήποτε αξίας και μεγέθους.

Το αντικείμενο εργασιών της περιλαμβάνει την επιλογή και πώληση ακινήτων μέσα από το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ακινήτων στην Ελλάδα, την ανάπτυξη ακινήτων, τη διοίκηση και διαχείριση κατασκευής έργων, την ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων, τις εκτιμήσεις ακινήτων, τις διαμεσολαβήσεις, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου επενδύσεων σε εταιρείες και κεφάλαια επενδυόμενα σε ακίνητη περιουσία.

city-link-slider