Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου

Η Πειραιώς Real Estate ως σημείο αναφοράς και πόλος διαμόρφωσης των εξελίξεων στον τομέα της ακίνητης περιουσίας,
συγκαταλέγεται στις εταιρείες με συχνή δημόσια παρουσία αναφορικά με την βιομηχανία της ακίνητης περιουσίας.