Εξελίξεις στον Tομέα της Aκίνητης Περιουσίας

  • Αρχική
  • Νέα
  • Εξελίξεις στον Tομέα της Aκίνητης Περιουσίας

Η Πειραιώς Real Estate κάνοντας χρήση του εξαιρετικά μεγάλου όγκου δεδομένων που διαθέτει από την πολυετή διάρκεια λειτουργίας της, των τεχνικών ψηφιακών μέσων και της τεχνογνωσίας που διαθέτει, παρακολουθεί στενά και καταγράφει τις εξελίξεις στον τομέα της ακίνητης περιουσίας για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Ταυτόχρονα, παρακολουθεί τις εξελίξεις που αποτυπώνονται σε σχετική αρθρογραφία, έρευνες συνέδρια και διεθνή και τοπικά φόρα.