Παρεχόμενες Υπηρεσίες

υπηρεσίες

Δημιουργούμε αξία παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Η Πειραιώς Real Estate παρέχει ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών που αφορούν στον τομέα της ακίνητης περιουσίας και σε μια ολιστική 360º προσέγγιση, καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη σχετικά με όλους τους τομείς, μεγέθη και τιμήματα ακινήτων και σε οποιαδήποτε περιοχή.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

Διαχείριση
χαρτοφυλακίου
Ακινήτων

Διαχείριση Διαδικασιών
Πώλησης Ακινήτων

Διοίκηση - Παρακολούθηση
& Εποπτεία Κατασκευής Έργων

Ανάπτυξη Ακινήτων
Κατασκευές

Διαχείριση Ακινήτων

Υπηρεσίες Συμβούλου
Επενδύσεων

Εκτιμήσεις
Ακινήτων

Έρευνα και
τάσεις της αγοράς