Διαχείριση Ακινήτων

υπηρεσίες

Ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων

Η πληθώρα των προσφερόμενων υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης ακινήτων της Πειραιώς Real Estate περιλαμβάνει:

  • Διαχείριση των μισθωτών και των συμβάσεών τους.
  • Διαχείριση των κοινόχρηστων δαπανών.
  • Επιθεωρήσεις, καθαρισμό, φύλαξη, ασφάλιση και λοιπές υπηρεσίες.
  • Προληπτική συντήρηση (κτιριακά, Η/Μ κλπ.) και διασφάλιση της λειτουργικότητας κτηρίων και συγκροτημάτων.
  • Αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων και στοιχείων τού ακινήτου έτσι ώστε να αποφέρουν έσοδα στον ιδιοκτήτη, χωρίς να επηρεάζουν τις μισθωτικές συμβάσεις (City link, Kosmopolis, Λιμάνι Θεσσαλονίκης).