Διαχείριση Διαδικασιών Πώλησης Ακινήτων

υπηρεσίες

Παροχή πολλαπλών καναλιών πώλησης ακινήτων

Στα πλαίσια των υπηρεσιών διαχείρισης πώλησης ακινήτων παρέχονται σύγχρονες και εμπεριστατωμένες συμβουλές, μέσω της ανάπτυξης και διαχείρισης πλάνου αξιοποίησης, με σκοπό τη πώληση ή μίσθωση του ακινήτου μέσω της  ταυτόχρονης χρήσης όλων των διαθέσιμων καναλιών πώλησης:

  • Direct Sales με στόχο το μόνιμα αναπτυσσόμενο δίκτυο πελατών της Πειραιώς Real Estate αλλά και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου Πειραιώς.
  • Διαχείριση και διενέργεια ανοικτών ή κλειστών πλειοδοτικών και μειοδοτικών διαγωνισμών. Η Πειραιώς Real Estate ως σύμβουλος διαχείρισης πωλήσεων, αναλαμβάνει το συντονισμό των εργασιών και της προετοιμασίας που απαιτείται για την εκτέλεση πλειοδοτικών διαγωνισμών.
  • Διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών, μέσω της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Πειραιώς Real Estate gr.
  • Πωλήσεις και μισθώσεις μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων μεσιτών.
  • Προώθηση ακινήτων μετά από ανάλυση των αναγκών τού πελάτη, σύνταξη πλάνου προώθησης και αξιοποίησης καθώς και διοργάνωση και εκτέλεση παρουσιάσεων σε επενδυτές.
  • Διαμεσολαβήσεις στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης πώλησης ακινήτων, μέσω τού αναπτυσσόμενου δικτύου πελατών και των διαθέσιμων καναλιών της.