Διοίκηση – Παρακολούθηση – Εποπτεία Κατασκευής Έργων

υπηρεσίες

Διασφάλιση ποιότητας, κόστους
και χρόνου ολοκλήρωσης και παράδοσης

Η Πειραιώς Real Estate αναλαμβάνει τη διοίκηση, παρακολούθηση και εποπτεία κατασκευής έργων σχετικών με ακίνητη περιουσία, σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξής τους. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης επτά διαστάσεων για νέες αναπτύξεις και μετατροπές ακινήτων. Το ψηφιακό αυτό εργαλείο μαζί με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση ψηφιακής μετάβασης της εταιρείας, την τοποθετούν στην κορυφή του ανταγωνισμού και τη μεταφέρουν με ασφάλεια και βεβαιότητα στο μέλλον, σχετικά με την αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.

Η εταιρεία επίσης, διασφαλίζει ότι κάθε έργο παρακολουθείται και ολοκληρώνεται σε απόλυτη συμφωνία με το προϋπολογισμένο κόστος, την ποιότητα και τον χρόνο ολοκλήρωσής του.