Εκτιμήσεις Ακινήτων

υπηρεσίες
Minimal buildings background with traditional Greek style architecture. Low angle view of white houses against a blue clear summer sky. Outdoor estate construction of modern residential building.

Η αξιοποίηση ακινήτων ξεκινά από την εκτίμησή τους

Βασισμένη σε μία ομάδα επαγγελματιών που διακρίνεται για την επάρκεια, την γνώση και την εκπαίδευση που διαθέτει, η Πειραιώς Real Estate εκπονεί ενδελεχείς μελέτες αποτιμήσεων ακινήτων και παρέχει υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτίμησης ακίνητης περιουσίας σε τραπεζικά ιδρύματα και επενδυτές.

Η Πειραιώς Real Estate είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το γεγονός πως μία ακριβής και αξιόπιστη εκτίμηση είναι το πρώτο βήμα για μία επιτυχημένη επένδυση στο χώρο των ακινήτων. Έτσι προσφέρει στους πελάτες της μοναδικές προοπτικές και πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες τοπικές βάσεις δεδομένων με εξειδικευμένα στοιχεία.

Χρησιμοποιώντας την εκτενή εμπειρία που έχει αποκτήσει από μία πλειάδα έργων στον τομέα, καθώς και ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο κλάδο, η ομάδα εκτιμήσεων της Πειραιώς Real Estate προσφέρει υπηρεσίες σε ένα ιδιαιτέρως διαφοροποιημένο φάσμα τύπων ακινήτων.

Ο τομέας εκτιμήσεων αναλαμβάνει τις εργασίες για την εκπόνηση εκτιμήσεων για:

  • Σκοπούς τραπεζικής χρηματοδότησης.
  • Την αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης εταιρειών.
  • Σκοπούς μίσθωσης/επανεκμίσθωσης ακινήτων.
  • Επενδυτικούς σκοπούς και μελέτες αποτίμησης για σκοπούς ανάπτυξης ακινήτων.
  • Σκοπούς έρευνας αγοράς ανά κατηγορία (ακινήτων), γεωγραφική ενότητα, κλάδο κ.α.
  • Σκοπούς μελετών ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης και πώλησης χαρτοφυλακίων ακινήτων (μελέτες property marketability scoring, μελέτες ωρίμανσης χαρτοφυλακίων ακινήτων κ.α.).

Οι υπηρεσίες εκτιμήσεων της Πειραιώς Real Estate εξυπηρετούν όλο το φάσμα των ακινήτων, όπως ενδεικτικά:

Εμπορικά, Γραφεία, Οικιστικά, Καταστήματα, Βιομηχανικά και Αποθηκευτικά, Μικτής Χρήσης, Αγροτικά, Ξενοδοχειακά, Φοιτητικές Εστίες, Νοσοκομεία, κ.α.

Η Πειραιώς Real Estate είναι εταιρεία πιστοποιημένη κατά RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)