Έρευνα και Τάσεις της Αγοράς

Μελετούμε συνεχώς τις τάσεις
και προοπτικές της αγοράς ακινήτων

Η Πειραιώς Real Estate διεξάγει ενδελεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη έρευνα στον τομέα των ακινήτων, με σκοπό να προσεγγίζει τις μελλοντικές τάσεις και να ερμηνεύει την αγορά, τόσο για τους πελάτες της όσο και για την κάλυψη των δικών της αναγκών.

Η βασική ομάδα έρευνας αποτελείται από κορυφαίους ερευνητές που δουλεύουν αδιάληπτα σε  έρευνες αγοράς ακινήτων και στρατηγικές επένδυσης σε ακίνητα του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, ώστε να εντοπίζουν ευκαιρίες και να προσδίδουν αξία για την επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων και για την αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων της αγοράς.