Υπηρεσίες Συμβούλου Επενδύσεων

υπηρεσίες

Πιστοποιημένες τεχνικές και χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες από έμπειρους συμβούλους

Η Πειραιώς Real Estate είναι πιστοποιημένος τεχνικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος ανάπτυξης, αξιοποίησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας με εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα επενδύσεων αλλά και σε δημόσιους οργανισμούς (π.χ. ΤΑΙΠΕΔ).

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

  • Αναπτυξιακό και επιχειρηματικό σχεδιασμό.
  • Χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και ανάλυση.
  • Σχεδιασμό και προγραμματισμό υλοποίησης έργων.